Integritetspolicy för Flygbussarna Door to Gate

Nedan beskriver vi hur vi sparar, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Den här integritetspolicyn redogör för hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med Flygbussarna Door to Gate. Personuppgiftsansvarig för Flygbussarna Door to Gate är moderbolaget Merresor AB, Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72, 111 64 Stockholm.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, också kallat GDPR. Enligt Dataskyddsförordningen, som träder i kraft 25 maj 2018 har du rätt att få veta hur dina personuppgifter samlas in, används och lagras. Du har också rätt att bli ”glömd”, d.v.s. att vi raderar dina personuppgifter från våra register.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och annan information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

1. Insamling av information

När du besöker våra webbplatser eller app i syfte att söka information eller boka resa samlar vi in information från dig. Information som vi samlar in är:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefon
 • E-post
 • Bokade resor
 • Kommande och genomförda resor
 • Konto, kortnummer och kortets giltighetstid

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig används för att:

 • Administrera de resor du bokat
 • Hålla dig informerad kring de resor som du har bokat
 • Hantera betalningar och kreditkontroller
 • Underlätta för framtida användning av tjänsten
 • Skicka information och erbjudanden (efter godkännande från dig)
 • Kunna svara på frågor om ditt konto och dina bokade resor när du kontaktar oss
 • Kunna ge information om eventuella förändringar i tjänsten

3. Lagring av information

Dina personuppgifter lagras hos vår samarbetspartner SuperShuttle i USA. Databasen gallras regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. Inaktiva konton samt vissa personuppgifter raderas efter 3 år. SuperShuttles interigetspolicy:
https://support.supershuttle.com/hc/en-us/articles/218289057-Privacy-Policy

4. Utlämnande till tredje part

Merresor AB är de enda som äger informationen som samlas in på webbplatsen, via mejl eller via telefon. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantag gäller för betrodda parter som hjälper oss att driva vår webbplats och vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Andra uppgifter (ej personuppgifter) som t.ex. besöksstatistik kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Avsluta prenumeration

Vi använder din e-postadress främst för att skicka ut information till dig gällande dina bokade resor. I samband med bokning av resa har du möjlighet att acceptera nyhetsbrev från oss med övrig information och erbjudanden. Önskar du att avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev finns en länk längst ner i utskicket där du kan avregistrera dig.

6. Användning av cookies

Vi använder cookies i 2 olika syften:

1. Cookies förbättrar användarupplevelsen på vår webbplats genom att bland annat identifiera återkommande besökare och visa relevant information. Vår användning av dessa cookies kopplas inte till personligt identifierbar information. Du kan välja att blockera användandet av dessa cookies i din webbläsare, men då riskerar du att få en sämre användarupplevelse.

2. Vi använder cookies i annonssyfte och i samarbete med tredje part, för att kunna identifiera och rikta relevanta annonser mot personer som enligt olika algoritmer är benägna att genomföra en bokning. Du kan blockera cookies från tredje part i din webbläsare.

7. Rätt till information och rätt att bli glömd

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter och den information vi har sparat om dig. Informationen kan till exempel ha sparats i samband med ett köp av biljett, kontakt med kundtjänst eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Du har också rätt att “bli glömd”, d.v.s. raderad från våra register.

Vill du begära ett registerutdrag? Vänligen skicka in din begäran via post och märk kuvertet med ”Registerutdrag” eller ”Begäran om att bli glömd”, tillsammans med en kopia på ditt ID-kort samt din signatur till adressen nedan. Bifoga namn, mobiltelefon samt e-postadress, så att vi kan hitta dig i vårt register. Meddela även hur du vill att vi skickar informationen till dig, t.ex. via mejl, brev eller telefon. Så fort vi har behandlat ditt ärende så raderar vi självklart alla dina personuppgifter.

Merresor AB
Klarabergsviadukten 72
111 64 Stockholm

Dataskyddsombud
E-post: dpo@transdev.se