Resevillkor

Läs våra resevillkor innan du bokar din resa med Flygbussarna Door to Gate.

Alla transporter som drivs av Flygbussarna Door to Gate är föremål för följande användarvillkor. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att följa dem och eventuella framtida ändringar och tillägg som publiceras på www.doortogate.se/resevillkor. Genom att boka resa accepterar du dessa användarvillkor samt bekräftar också att du förstår hur vår tjänst fungerar. För förtydligande av vad villkoren innebär hänvisar vi dig till att läsa våra resevillkor och vanligt förekommande frågor innan du acceptera dem.

Instruktioner vid resa från Arlanda

Din bokade upphämtning på Arlanda är inte bestämd till en specifik tid, utan regleras efter ditt ankommande plan. I din bokning anger du den tid ditt flyg ursprungligen beräknas landa.

Du låter oss veta att du har landat på flygplatsen och är redo att bli upphämtad genom att genomföra din självincheckning för Door to Gate. Först då körs din bil fram till önskad terminal. På så sätt påverkas inte din bokning med Door to Gate om ditt flyg blir försenat. Du kan checka in för din upphämtning via:

  • Appen: Genom att enbart öppna upp appen i din telefon efter landning och tacka ”Ja” då push-notisen frågar dig kan du checka in. Du kan även gå in under fliken ”Mina resor” för att sedan klicka på ”Checka in” på din resa.
  • SMS: Du kommer att få ett SMS till angivet telefonnummer efter att du landat som via en länk ger dig möjlighet att starta din incheckning, utan att du behöver ha appen i din telefon.
  • Värdar: Mellan 07:00-01:30 på terminal 5 hållplats 1-2, 07:30-22:00 på terminal 4 hållplats 6-7 och 08:00-00:30 på terminal 2 hållplats 5-6, finns våra Flygbussvärdar på plats och kan hjälpa dig checka in för resan.

När du checkat in kommer du att få instruktioner till din telefon om hur du hittar vår upphämtningshållplats beroende på vilken terminal du angivit att du befinner dig på. Du kommer även få möjlighet att följa din tilldelade bil på en karta, samt kontakta din förare vid behov. Din bil kommer normalt att hämta upp dig inom 20 minuter efter incheckning. Dock kan en förlängd väntetid förekomma i vissa fall.

Upphämtningsplatser:
Terminal 5 – hållplats 11
Terminal 4 – hållplats 5
Terminal 3 & 2 – hållplats 7-8

Instruktioner för resa mot Arlanda

Vi har ett 15-minuters tidsfönster för upphämtning vid resa mot Arlanda, vilket innebär att din bil normalt dyker upp inom 15 minuter från din planerade upphämtningstid. Om din upphämtningstid till exempel är 10:00, kommer din bil att dyka upp mellan 10:00 och 10:15.

Det är viktigt att du befinner dig på bokad upphämtningsadress och är synlig och helt redo för avfärd då tidsfönstret för din upphämtning startar. Våra förare kör enligt ett strikt tidsschema och har tyvärr inte möjlighet att vänta in resenärer.

Den upphämtningstid du får som förslag baseras på den information om din resa du ger oss. Vid en resa Inrikes/Schengen, beräknar vi att du med den föreslagna upphämtningstiden anländer till flygplatsen 50 minuter innan din angivna flygavgång. Vid resa med Utrikes/Charter beräknar vi att du anländer 1 timme och 50 minuter innan din angivna flygavgång. Önskar du ankomma tidigare eller ha större marginaler, kan du välja en tidigare upphämtningstid än den vi föreslår.

Reklamation & ersättning

Vid anmälan av ett reklamationsärende ser Flygbussarna Door to Gate till varje ärende utifrån den specifika situationen och gör en individuell bedömning av möjlig kompensation utifrån det. För att ärendet ska bli hanterat behöver reklamationen skickas in till Flygbussarna Door to Gate via vårt kontaktformulär inom 3 månader från det att resan ägt rum.

Om det bestäms att ett reklamationsärende är ett resultat till följd av fel från företaget, kan kunder få ersättning i form av kompensationer vid kommande bokningar eller i vissa fall, en delvis eller fullständig återbetalning. I de flesta fall där alternativa transporter tas och betalas av kunden, kommer återbetalningen inte omfatta full återbetalning av den ursprungliga bokningen, utan skillnaden mellan det alternativa transportmedlet och kostnaden för den ursprungliga bokningen hos Flygbussarna Door to Gate.

Om det bestäms att ett reklamationsärende är ett resultat till följd av fel från kunden eller omständigheter som Flygbussarna Door to Gate inte kan rå över utgår ingen kompensation.

Om din tilldelade Door to Gate bil blir försenad eller får förhinder vid din upphämtning, kommer du att bli kontaktad av vår trafikledning. Ibland händer det att vi vid behov ersätter din Door to Gate bil med en taxibil. Du får då ett meddelande om detta via ett telefonsamtal eller SMS.

Vid försening eller om du har en skälig anledning att tro att bilen blir försenad har du rätt till ersättning för annan transport. En förutsättning för rätt till ersättning är att det var skäligt att välja den transport eller de transporter som använts.

Om du inte begär ersättning för annan transport vid försening har du rätt till prisavdrag med:

  • 50 % av biljettpriset, om förseningen uppgår till mer än 20 minuter
  • 75 % av biljettpriset, om förseningen uppgår till mer än 40 minuter
  • 100 % av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 60 minuter

Om du innan avresa accepterar en annan upphämtningstid av Flygbussarna Door to Gate än den tidigare bokade tiden, är det den nya angivna upphämtningstiden som gäller för dessa villkor.

Vid resa från Arlanda flygplats kommer din bil normalt att hämta upp dig inom 20 minuter efter att du slutfört din incheckning för resan. Dock kan en förlängd väntetid förekomma i vissa fall.

Kunds icke-infinnande

En bokning klassas som kundens icke-infinnande när föraren inte kan hitta kunden på den angivna upphämtningsplatsen och inte kan nå kunden för ytterligare instruktioner via det vid bokningen tillhandahållna telefonnumret inom en kort och rimlig tid. Föraren förhåller sig till ett strikt körschema och har inte möjlighet att vänta in kunder som inte befinner sig på sin upphämtningsplats för att då riskera att andra passagerare kan bli försenade. Vid bokningar där kunden inte befinner sig på angiven upphämtningsplats på bokad tid utgår ingen återbetalning av resan.

Bokningar gjorda nära inpå avresa

Bokningar gjorda nära inpå din resa är bokningar gjorda mindre än två timmar innan den tid vårt system rekommenderar för att vi ska kunna garantera att ta dig till flygplatsen i god tid. Du reser då på egen risk. Vid dessa bokningar kan vi inte på förhand garantera tillgång av bilar eller snabb service, utan vi kommer be dig kontrollera vår möjlighet att hämta upp dig i samband med att du bokar. Din förfrågan kan då bli godkänd eller nekad. Tillgängligheten av bilar beror på din angivna upphämtningsplats, slutdestination, tid på dygnet samt vart våra bilar befinner sig.

För bokningar gjorda mindre än två timmar innan din upphämtningstid ges inga återbetalningar vid önskad avbokning av resa.